گل میخک پرپر

فروش عالی گل میخک پرپر

بهترین خاک و بذر برای پرورش گل میخک پرپر خاک کوکو پیت می باشد. در این خاک، رطوبت لازم برای جوامه زدن بذر ها را در خود نگه می دارد. به همین دلیل است که در حال حا

بیشتر بخوانید