گل میخک پایه بلند

واحد فروش گل میخک پایه بلند

گل میخک پایه بلند یکی از انواع گل های میخک است. این گل، همان طور که از نامش پیدا، به دلیل برخورداری از پایه های بلند به این نام شهرت یافته است. برخورداری از این

بیشتر بخوانید