گل میخک پاکوتاه الوان

خرید مستقیم گل میخک پاکوتاه الوان

گل میخک پاکوتاه الوان یکی از زیباترین گل های موجود در جهان هستی می باشد، این گل از زمان های قدیم در مراسم تاجگذاری پادشاهان بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفته است

بیشتر بخوانید