گل میخک ریز

بهترین فروشندگان گل میخک ریز

گل میخک که به گل های آن قرنفل گفته می شود یکی از قدیمی ترین گل های شناخته شده ی دنیا است و تاریخچه این گل خوش رنگ و زیبا به یونان بر می گردد.چهار  فصل بودن ایرا

بیشتر بخوانید