گل میخک خارجی

واردات گل میخک خارجی

میخک ها از جمله گل ها و گیاهان جهانی محسوب می شوند. از این رو، امروزه بسیاری از کشورها با توجه به بازار گسترده این نوع از گل ها به کاشت و تولید آن می پردازند. د

بیشتر بخوانید