گل لیلیوم نارنجی

عرضه کنندگان گل لیلیوم نارنجی

گل لیلیوم نارنجی از خانواده گل های سوسن است. این گل، امروزه به صورت گلدانی، شاخه بریده و یا باغچه های مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از گل، از نظر باغبانی ب

بیشتر بخوانید