پرورش گل گلایل آمستردام (Amsterdam)

گل گلايل آمستردام هلندي تازه

فصل رویش: همه فصول
بومی: مناطق استوایی و نیمه استوایی آفریقا
ماندگاری: بین 3 تا 7 روز
شرایط بهینه نگهداری گل گلایل آمستردام : تعویض آب محل نگهداری به طور روزانه، مکان خنک ، به دور از تابش مستقیم نور خورشید

بیشتر بخوانید