نگهداری میخک مینیاتوری

قیمت میخک مینیاتوری قرمز در اصفهان

گل میخک از جمله گل‌هایی است که دارای دو نوع متفاوت از نظر کارایی است که برخی جنبه دارویی و برخی جنبه زینتی دارد. یکی از انواع زینتی آن میخک مینیاتوری قرمز است ک

بیشتر بخوانید