قیمت گل رز زرد

قیمت شاخه گل رز هلندی زرد

قیمت شاخه گل رز هلندی زرد متناسب با کیفیت آن از لحظ رنگ، طراوت و شادابی، ماندگاری تعیین میگردد ، گلهای ارسالی ما بسیار مرغوب و تروتازه هستند و دارای تنوع و قیمت

بیشتر بخوانید