قیمت شاخه گل طبیعی

قیمت روز شاخه گل میخک طبیعی

قیمت شاخه گل میخک طبیعی نسبت به سایر گل ها بسیار مناسب و ارزان می باشد که البته قیمت این نوع گل به موارد بسیار زیادی به خصوص کیفیت و تازه بودن آن بستگی دارد. ام

بیشتر بخوانید