قیمت روز گل

قیمت روز گل میخک شاخه ای در گل فروشی های سطح شهر

امروزه استفاده از گل و گیاه هم در محیط خانه و هم در طبیعت ،مورد توجه قرار دارد. با وجود تنوع بسیار زبادی که در گیاهان وجود دارد برخی از انواع آن ها همواره مورد

بیشتر بخوانید