عرضه کننده گل رز شاخه بریده

عرضه کننده گل رز شاخه بریده تازه

گل رز شاخه بریده تازه که توسط این عرضه کننده به مشتریان ارائه می شود بسیار تازه بوده به طوری که چندین ساعت محدود از چیده شدن آن بیشتر نگذشته و همین امر موجب می‌

بیشتر بخوانید