صادر کننده گل ژربرا

صادر کننده گل شاخه بریده ژربرا عمده

گل شاخه بریده ژربرا عمده تولید خود را در کشور ایران در گلخانه ها دارد و در بازارهای داخلی و خارجی ارائه می‌ شود .صادر
کننده این نوع گل سعی کرده است بهترین نوع

بیشتر بخوانید