صادرات گل شاخه بریده لیلیوم

صادرات گل شاخه بریده لیلیوم اورینتال

صادرات گل شاخه بریده لیلیوم اورینتال به عنوان یکی از گل هایی که اصالتا از کشور فرانسه و همچنین ژاپن و ایالات متحده آمریکا آمده است به کشورهای دیگر انجام می‌شود

بیشتر بخوانید