صادرات عمده گل

صادرات عمده گل داوودی مینیاتوری تازه

گل داوودی یکی از گلهای زیبا می باشد ،که بیشتر برای تزیین موارد زیادی ازجمله دسته گل، گل آرایی و حتی پرورش آن در گلدان کاربرد دارد ،گل داوودی انواع مختلفی دارد ک

بیشتر بخوانید