شرکت صادرات گل

شرکت صادرات گل رز ایرانی

گل رز ایرانی یکی از زیباترین گل های موجود در جهان می باشد و پرورش آن در سراسر جهان وجود دارد، این گل زیبا در تمدن ایران و اسلام از ارزش و احترام  زیادی برخ

بیشتر بخوانید