تولیدی گل میخک

تولیدی بزرگ گل میخک مینیاتوری تازه

از جمله گل های بسیار زیبا که می توان در آپارتمان نیز از آن نگهداری کرد، می توان به گل میخک اشاره کرد. این گل به نور شدید خورشید، نیاز داشته و در رنگ های مختلف و

بیشتر بخوانید