تولیدی گل مریم

تولیدی بزرگ گل شاخه بریده مریم

با بالا رفتن تقاضا های مصرف کنندگان حمایت از تولید گل شاخه بریده مریم در کشور زیاد شده است و در این مسیر، خود را به منزله بزرگترین واحد های تولیدی مطرح می کنیم.

بیشتر بخوانید