گل استرزیا

قیمت گل شاخه بریده استرزیا در تهران

گل استرزیا یکی از گلهای زیبایی است که در کشورمان به پرنده بهشتی معروف است و از جمله گیاهان همیشه سبز به شمار می رود و معمولاً آن را به صورت گل شاخه بریده استرزی

بیشتر بخوانید