شاخه ای تک

قیمت خرید گل شاخه بریده مریم عمده

یکی از مخلوقات زیبای خداوند در طبیعت گل می باشد که دارای انواع و اقسام مختلفی بوده که هر کدام رنگ و بو همچنین شکل متفاوتی دارند و یکی خوشبوترین آنها گل مریم است

بیشتر بخوانید